۵/۵ - (۱ امتیاز)

نمایشگاه برش لیزر و حضور مداوم در نمایشگاه های ، صنعت ساختمان ، صنعت راه سازی ، صنعت فولاد و دیگر صنایع وابسته به برش لیزر | گروه لیزر های داود همیشه در زمینه حضور فعال در نمایشگاه های داخلی و خارجی پیش قدم بوده تا بتوانداز جدیدترین دستگاه های خود رونمایی کرده و شرکت های ذینفع را از این موضوع مطلع و عمکرد دستگاه ها لیزر برش را از نزدیک در معرض نمایش قرار دهد تا تجربه ارزان قیمتی را دراختیار آنها بگذارد .

نمایشگاه های تابستان ۱۴۰۱