مخازن اکسیژن و نیتروژن مایع

Reservoirs and nitrogen energy

مخازن اکسیژن و نیتروژن مایع کارآمد ترین ، بهترین و کم هزینه ترین روش تامین گاز مصرفی دستگاه های برش لیزر CNC ، استفاده از مخازن اکسیژن مایع و نیتروژن مایع در حجم های ۲۱۰ لیتر و ۴۵۵ لیتر و ۱۰۰۰ لیتری می باشد.
که مهمترین فواید آن ها به شرح زیر است .

  • کاهش هزینه گاز مصرفی به میزان ۴ برابر نسبت به شیوه های معمول
  • افزایش چشمگیر کیفیت برشکاری لیزر
  • افزایش سرعت برشکاری لیزر
  • افزایش طول عمر قطعات مصرفی
  • ایمنی بسیار بالا

تحویــل مـــاشین آلات

تعــــمیر و نگـــهداری

نصــب و راه انــــدازی