برش لیزر

در حال مشاهده برچسب میز لیزر

میز لیزر

میز برش لیزر Laser table specification  ۱ – طراحــی و ساخـت بدنه میز لیـزر توسـط تیم طراحـی مستقـل : سازه فلزی بدنه میز لیزر برش توسط جدیدترین و به روزترین ماشین آلات تنش زدایی شده و تمام فرآیند های استاندارد جهت مقاوم سازی و مستحکم سازی بروی بدنه جهت استفاده مادام العمر انجام شده تا دستگاه بعد از کارکرد در سال های متمادی به هیچ عنوان کاهش دقت نداشته باشد. ۲ – استفاده از ...