در حال مشاهده برچسب روبات های صنعتی جوش لیزر

روبات های صنعتی لیزر

Laser Industrial Robots روبات های صنعتی لیزر : امروزه در بسیاری از صنایع از جهت افزایش آمار تولید و افزایش کیفیت استفاده می شود. از جمله موارد استفاده روبات های صنعتی لیزر میتوان به: جابجایی مواد خطرناک، استفاده در خطوط رنگ، خطوط پرسکاری، استفاده در کنار انواع ماشین آلات، انجام برشکاری و ...اشاره کرد. دلایل استفاده از روبات های صنعتی لیزر : از جمله موارد استفاده مهم روبات ها در صنعت، انجام ...