برش لیزر

در حال مشاهده برچسب روبات های صنعتی برش لیزر

ربات های صنعتی لیزر

Laser Industrial Robots ربات های صنعتی لیزر : امروزه در بسیاری از صنایع از جهت افزایش آمار تولید و افزایش کیفیت استفاده می شود. از جمله موارد استفاده میتوان به: جابجایی مواد خطرناک، استفاده در خطوط رنگ، خطوط پرسکاری، استفاده در کنار انواع ماشین آلات، انجام برشکاری و ...اشاره کرد. دلایل استفاده از ربات لیزر : از جمله موارد استفاده مهم ربات ها در صنعت، انجام برش لیزر توسط ربات ...