میز برش لیزر

میز برش لیزر Laser table specification  ۱ – طراحــی و ساخـت بدنه میز برش لیزر سازه فلزی بدنه میز برش لیزر توسط جدیدترین و به روزترین ماشین آلات تنش زدایی شده و تمام فرآیند های استاندارد جهت مقاوم سازی و مستحکم سازی بروی بدنه جهت استفاده مادام العمر انجام شده تا دستگاه بعد از کارکرد در … ادامه خواندن میز برش لیزر